اس ام اس قهر و بــرای بــی تــفــاوتــی هـای

توسط: admin

اس ام اس برای بی وفا
بـــیـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه ای کـه
اســـــم کــــارهـــای بــــــدش را آزادی بـــگــــذارد
اســـــم نـــگـــرانــی هـــایـــتـــــ را گــــیـــر دادن بــــــگــذارد
و بــرای بــی تــفــاوتــی هـایـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد

اس ام اس دلگیرم
امشب بازهم پستچی پیر محله ی ما نیومد

یا باید خانه مان را عوض کنم
یا پستچی را !
تو که هر روز برایم نامه می نویسی ، مگه نه . . . ؟


اس ام اس تعنه به یار بی وفا
——– www.rXq.ir ——–
احساس من به تو مابین حرفام نیست
هرچی بهت میگم اونی که می خوام نیست

اس ام اس دلگیرم

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم
منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

اس ام اس برای بی وفا

در این بازار نامردی به دنبال چه می گردی؟ نمی یابی نشان هرگز از وفا و جوانمردی
برو بگذر از این بازار ، از این مستی و طنازی اگر چون کوه هم باشی در این دنیا تو می بازی

اس ام اسهای بی معرفتی

می خواهم گیاه خوار شوم از دستت….بس که مرا خر فرض کردی!!!

اس ام اس بی وفایی
چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی
و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی

اس ام اس وفاداری
بی و فایی کردی و گفتی نفرین میکنی ؟
گفتم نه …فقط از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا می خواهم که هیچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

SMS نامردی
اینجا تا لباس را سیاه نبینند باور نمیکنند چیزی را از دست داده ای.

اس ام اس بی وفایی دوست
بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه
راست میگفت با دنیا نه ، با یکی دیگه عوضم کرد

اس ام اس خیانت
رفت …
تو را به خدا سپرد و خودش را به دیگری
کلمات کلیدی برای اس ام اس قهر و بــرای بــی تــفــاوتــی هـای :